Denne siden var opprinnelig tiltenkt det formål å mobilisere mennesker til kamp for videre drift og vekst i "Håpets Hus" i Hviterussland. Men på bakgrunn av siste dagers hendelser i Hviterussland har vi besluttet at nettsiden også vil tjene et bredere fokus. Du kan fortsatt klikke deg videre direkte til siden som omhandler "Håpets Hus", men vi oppmuntrer alle til å ta seg tid til også å lese øvrige nyheter som fortjener oppmerksomhet, men som ikke nødvendig vis havner på førstesiden i din avis.

Sannheten må ut!

 

This page was originally dedicated to mobilise people to fight for the future of the community development centre "House of Hope" in Belarus.
But because of the recent events in Belarus we found it necessary to give this page a broader focus.
You can still click yourself to the "House of Hope" page, but we encourage you to take time to be updated on other current issues that deserve attention, but don't necessarily hit the front page of your newspaper.

The truth must be heard!


Håpets Hus
House of Hope

 

News stand

 

Blog


Takk for ditt engasjement for Hviterussland
Thanks a lot for your commitment to Belarus

En spesiell takk til Per-Erik for utlån av domene og serverplass,
og til webmaster Andreas......