6 april
Påtalemakten anker dom.

Påtelemakten i Minsk Fylke har valgte i dag å anke kjennelsen fra byretten som tillater Håpets Hus å bli re-registrert, til hviterussisk høyesterett. Datoen for denne saken er ennå ikke fastsatt, men vi regner med at det blir en gang i april. Vi ønsker derfor å oppmuntre så mange som mulig til å sende brev til hviterussiske myndigheter som anmoder dem til å la Håpets Hus leve.

Brevet finner du nederst på denne siden.

  April 6.
Prosecutor appeals verdict.

The prosecutor in Minsk City Council decided today to appeal the verdict from Minsk City court that allows House of Hope to re-registere to Belarusian Supreme Court. The date has not been set for the court case, but it is likely to be held sometime in April. Therefore we want to encourage people to send letters of appeal to Minsk City Court as well as to the Ministry of Justice.

You find the letter at the bottom of this site.

     

31 mars
Håpets Hus vinner rettsak

27 mars ble den utsatte saken om å stenge Håpets Hus holdt, og til alles store overraskelse dømte dommeren i favør av håpets Hus.
Les mer i nyhetsseksjonen (engelsk)

 

March 31
House of Hope wins court case

On March 27 the delayed trial about the close down of House of Hope was held, and to everybody's big surprise the judge ruled in favor of House of Hope.
Read more in the news section.

Håpets Hus Hviterussland

Håpets Hus Hviterussland er en stiftelse for samfunnsutvikling i byen Dzhershinsk utenfor Minsk. Formålet med stiftelsen er å hjelpe unge mennesker fra byen til å få en bedre hverdag gjennom opplæring, fritidsaktiviteter og næringsutvikling. Stiftelsen har eksistert i snart to år, men har hele tiden kjempet mot et uregjerlig byråkrati og manglende vilje fra lokale myndigheter. For en måned siden ble senteret beordret stengt av Justisdepartementet i Minsk, og det er ingen tvil om at besluttingen er politisk. Saken avgjøres i retten i april i år, og vi ønsker at så mange som mulig vil sende en appell til domstolen og departementet om å la stiftelsen få leve.

Stiftelsen er drevet av Ungdom i Oppdrag Hviterussland i samarbeid med en lokal menighet i Dzhershinsk, og er økonomisk støttet av en rekke firma og enkeltpersoner i Norge.

Håpets Hus er dessverre bare ett av mange eksempler på frivillige organisasjoner som har blitt aktivt motarbeidet av hviterussiske myndigheter den siste tiden, og vi anser det som vår plikt å gjøre myndighetene oppmerksomme på at en slik utvikling ikke kan tolereres.

LA STEMMEN DIN HØRES!

 

 

House of Hope
Belarus

House of Hope is a foundation established for community development in the town of Dzhershinsk outside Minsk. The purpose of the foundation is to help young people to get a better everyday life through education, leisure activities and business development. In its two years existence it has wrestled against a massive bureaucracy and lacking will from the local authorities. A month ago the centre was ordered to shut down by the Ministry of Justice in Minsk. There is no doubt that this action was politically motivated. The decision will be tried in court this April, and we want to mobilize as many as possible to send a letter of appeal to the court.
The foundation is run by Youth With a Mission Belarus in collaboration with a local congregation in Dzhershinsk, and is financially sponsored by a group of Norwegian businessmen.

House of Hope is unfortunately just one of numerous organisations that have been actively resisted by the Belarusian authorities the last period of time, and we see it as our duty to express to the authorities that such a development is not tolerable.


LET YOUR VOICE BE HEARD!

 


Last ned en ferdig skrevet appell her.
Print, signér og sendDownload a prewritten letter of appeal here,
print it, sign it, send it

Adresse til domstolen:
Supreme Court
Republic of Belarus
Lenina 28
220016 Minsk
Belarus

Adresse til Justisdepartementet:
Ministry of Justice, Republic of Belarus
Kollektornaya 10
220048 Minsk
Belarus

 

Address to the court:
Supreme Court
Republic of Belarus
Lenina 28
220016 Minsk
Belarus

Address to Ministry of Justice:
Ministry of Justice, Republic of Belarus
Kollektornaya 10
220048 Minsk
Belarus